Anh chưa đo c khu c giao mu a Chi nghe trong gio trong mưa thi thâ m Vâ n thơ ru t ruô t ươm mâ m Thăng hoa tư chi nh tiê ng lo ng chă t chiu Ca m ơn em ga i râ t nhiê u Cho đơ i thêm mô t chu t yêu ti nh ngươ i Râ t tiê c anh nhâ n đươ c lơ i mơ i tư em

Anh chưa đọc khúc giao mùa Chỉ nghe trong gió trong mưa thì thầm Vẫn thơ rút ruột ươm mầm Thăng hoa từ chính tiếng lòng chắt chiu ... Cảm ơn em gái rất nhiều Cho đời thêm một chút yêu tình người ... Rất tiếc anh nhận được lời mời từ em nhưng vì sức khỏe anh đã không đi dự buổi ra mắt tập thơ của em được. Thông cảm nhé...
09/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề