Bài số 4137 Cạn Chén Từ Ly Ngã bóng rèm sương gió lạnh lùa Nghiêng mành tóc liễu võ vàng khua

Bài số 4137
Cạn Chén Từ Ly
Ngã bóng rèm sương gió lạnh lùa
Nghiêng mành tóc liễu võ vàng khua
Rằng thu nhạt úa từ bao độ !?
Hỏi mộng nhòe phai đã bấy mùa !?
Khép cửa ru hồn trong lệ đắng
Phong đời dỗ giấc giữa sầu chua
Từ ly chén cạn lời đưa tiễn
Cúi mặt mà đau nỗi thẹn thùa
Nguyetle
26/7/2018
Bài họa
MONG NIỀM PHƯỚC HANH
(Ngũ độ thanh)
Dõi cảnh chiều mây lạnh buốt lùa
Ru tình bóng liễu nhẹ nhàng khua
Rừng thu nắng nhợt vàng bao cõi
Bến hạ dòng khan đỏ những mùa
Ngắm buổi trăng hờn trên nụ nẫu
Coi ngày nắng xả giữa đồng chua
Đường xa gió lặng mong đời thỏa
Bởi nghĩ rồi mai phước hạnh thùa
Bùi Tấn Hoàn
30/10/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề