Big Family xong thì hỏng mất cột sống roài

Big Family xong thì hỏng mất cột sống roài ? Hi vọng hồi phục sớm để tiếp tục Hành trình Du Xuân phục vụ 3 xếp !Big Family xong thì hỏng mất cột sống roài ? Hi vọng hồi phục sớm để tiếp tục Hành trình Du Xuân phục vụ 3 xếp !
13/08/2019
6 bình luận:
Núi Hồng
13-08-2019, 05:19:32
Mới 1/5 quãng đường mà!!!
Linh Nguyen Hoang
13-08-2019, 05:19:32
Ngồi Mer thì sau 12 tieng cũng giống Vios thôi anh ơi =))
Hoang Quoc Hanh
14-08-2019, 05:19:29
Do khuân vác nặng, not driving ? ?
Quân Đỗ
14-08-2019, 05:19:30
ráng lên, big xong đến small, xong ẹo luôn thì small phục vụ lại ;)
Hoang Quoc Hanh
15-08-2019, 05:19:29
Hic ... Bố luôn luôn là Multi-function machine ?
Quân Đỗ
15-08-2019, 05:19:29
Hoang Quoc Hanh AiO

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề