Da cả nhà thương kính Nhìn người trong ta cảm an vui Hôm nay 24 7 2018AL 3 9DL 111cái nồi bao gồm 100phần qùa phát kèm ở các thôn sốc

Da cả nhà thương kính !!???????‍♂️
Nhìn người trong ta cảm an vui !
Hôm nay 24/7/2018AL (3/9DL)
111cái nồi bao gồm 100phần qùa phát kèm ở các thôn sốc !????
6 nồi cơm điện ???????‍♂️?‍♂️
1.200.000đ tiền mặt được trao tai bà con san sẻ phần nào khó khăn với sự phát tâm của sư Huynh BÁ TỒNG vừa hoàn tất ,thay mặt bà con nghèo thành kinh tri ân huynh !??????‍♂️?‍♂️????????❤️?❤️
NAM MÔ HOAN HỶ TANG BỒ TAT MA HA TAT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
???????‍♂️?‍♂️???
23/02/2020
2 bình luận:
Hung Xiaomei
23-02-2020, 02:16:34
A Di Đà Phật
Nguyen Le
23-02-2020, 02:16:34
Nam mô a di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề