Nghi lễ gia tiên trước hết dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cầu nguyện cho đôi tân hôn và thông gia hai bên

Nghi lễ gia tiên: trước hết dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cầu nguyện cho đôi tân hôn và thông gia hai bên. Như xưa, Đức Giê-su hiện diện trong tiệc cưới Cana. Cũng như sự kết hợp nên vợ nên chồng của đôi tân hôn trước mặt Thiên Chúa và hội thánh tại Nhà Thờ Thánh James the Greater - Thánh Gia-cô-bê Cả tại Mỹ.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.Amen
Hát : Kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính Mừng
Kinh Sáng Danh
Và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên trong gia tộc!
12/02/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề