Những lợi lạc của việc trì chú Quán Thế Âm

những lợi lạc của việc trì chú quán thế âm, om mani padme hum, là lớn lao như không gian vô tận. trong kinh điển có nói rằng việc đức phật giảng nói về lợi lạc của mật chú này sẽ không bao giờ có thể cùng tận. dĩ nhiên, những lợi lạc mà bạn nhận được còn tùy thuộc vào mức độ hoàn hảo khi bạn trì chú, và điều này được xác định bởi động cơ [của việc trì chú] cũng như phẩm chất của tâm bạn.

có mười lăm lợi lạc chính của việc trì tụng chú quán thế âm, áp dụng cho cả bản ngắn và bản dài của mật chú. ngoài hai lợi lạc chính là chữa lành bệnh và che chở chống lại các tác hại khác nhau, việc trì chú quán thế âm còn có các lợi lạc chính khác như sau:

1. trong tất cả mọi kiếp tái sinh, bạn sẽ được gặp các vị vua đức hạnh và thành tín.

2. bạn sẽ tái sinh vào nơi thiện đức, có pháp tu tập.

3. bạn sẽ hưởng được các duyên lành cho việc tu tập pháp.

4. bạn sẽ luôn gặp được các vị thầy tâm linh.

5. bạn sẽ luôn có được thân người hoàn chỉnh.

6. tâm bạn sẽ luôn quen thuộc và hòa hợp với con đường tu giác ngộ.

7. bạn sẽ không thối chuyển các thệ nguyện của bạn.

8. những người chung quanh bạn sẽ hòa hợp với bạn.

9. bạn sẽ luôn được giàu có.

10. bạn sẽ luôn được che chở và được phục vụ.

11. tiền bạc tài sản của bạn sẽ không bị mất cắp.

12. bạn sẽ đạt được tất cả những gì mong ước.

13. bạn sẽ luôn được các vị chư thiên và thiện long thần che chở.

14. trong tất cả các mọi kiếp tái sinh, bạn sẽ được gặp phật, nghe pháp.

15. nhờ vào việc nghe pháp thanh tịnh, bạn sẽ hiện thực hóa tánh không, ý nghĩa sâu sắc của pháp.

kinh điển nói rằng, bất kỳ ai trì tụng thần chú quán thế âm với tâm bi mẫn đều sẽ được mười lăm lợi lạc này.

- trích lama zopa rinpoche, điều trị bệnh tận gốc – năng lực của tâm bi mẫn

22/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề