SUY NIỆM VỀ SỰ HẠNH PHÚC TƯƠNG ĐỐI TUYÊT ĐỐI Không làm các việc ác Hành vi ác tự nó làm cho tâm đau khổ thân suy yếu bởi tâm lo sợ biếng ăn mất ngủ Nên quyết tâm không làn việc ác là đã thiết lập nền tảng của hạnh phúc từ nơi chính mình phải không

SUY NIỆM VỀ SỰ HẠNH PHÚC
TƯƠNG ĐỐI & TUYÊT ĐỐI
.
- “Không làm các việc ác”.
- Hành vi ác tự nó làm cho tâm đau khổ, thân suy yếu, bởi tâm lo sợ, biếng ăn, mất ngủ... Nên quyết tâm không làn việc ác là đã thiết lập nền tảng của hạnh phúc từ nơi chính mình, phải không?
.
- “Thực hiện các việc lành”.
- Lời nói ích lợi cho mình cho người, thân hành động có ích cho mình và cho người. Hạnh phúc được thăng tiến trên nền tảng đạo đức (không làm các việc ác)?
.
- “Tâm ý giữ trong sạch”.
- Tâm sáng suốt, ý chân chánh là sự thấy biết thấu suốt các pháp (ngũ uẩn) do duyên sanh, duyên diệt các pháp (ngũ uẩn) diệt?
.
- “Chính lời chư Phật dạy”.
- Hạnh phúc tương đối là các việc lành được phát triển trên nền tảng đạo đức (không làm các việc ác).
- Hạnh phúc tuyệt đối là Sự khổ và nguyên nhân vắng lặng từ sự thấy biết thấu suốt các pháp (ngũ uẩn); từ đó tâm ý trong sạch nên hạnh phúc tuyệt đối?
22/03/2019
11 bình luận:
Hiền Nguyễn
22-03-2019, 02:20:15
Sadhu! Sadhu! Sadhu!
Giau Dang
22-03-2019, 02:20:15
Anomodana
Tùng Võ
23-03-2019, 04:37:41
Nam mô bỗn sư thích ca mâu ni phật
Chau Huynh
23-03-2019, 04:37:41
Sadhu sadhu sadhu
Truong Thi Ngoc Diep
24-03-2019, 04:33:28
Sadhu.sadhu.sadhu...
Tấn Diệu
24-03-2019, 04:33:28
SADHU SADHU SDHU
Truc VO
25-03-2019, 04:27:14
Sadhu Sadhu lành thay !
Bùi Tiến Dũng
25-03-2019, 04:27:14
Sadhu sadhu sadhu
Nguyễn Thị Hoàng Diệu
26-03-2019, 04:23:43
Sadhu Sadhu Lành Thay lời Phật dạy ,được phương cách nhắc nhở của Sư chúng con lưu tâm ,cẩn trọng các việc ác để nền tảng đạo đức không suy thoái không chuốt lấy đau khổ có cuộc sống an vui.Chúng con vô cùng biết ơn Sư !đã nhắc nhở chúng con từng chút.
Binh Luu
26-03-2019, 04:23:43
???SÃDHU! SÃDHU! SÃDHU!
Nguyễn Lê
27-03-2019, 04:21:30
Sadhu Sadhu Sadhu

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề