THÔNG BÁO Lớp Pre IELTS thầy dạy cho tất cả các bạn mất gốc tiếng Anh muốn lấy lại gốc chứ không chỉ dành riêng học IELTS thôi

THÔNG BÁO
Lớp Pre-IELTS thầy dạy cho tất cả các bạn mất gốc tiếng Anh muốn lấy lại gốc, chứ không chỉ dành riêng học IELTS thôi.THÔNG BÁO
Lớp Pre-IELTS thầy dạy cho tất cả các bạn mất gốc tiếng Anh muốn lấy lại gốc, chứ không chỉ dành riêng học IELTS thôi.
21/03/2019
6 bình luận:
Thủ Hoàng
21-03-2019, 02:22:40
Thầy ơi. Co lớp nào mở t7,cn hok vậy thầy
Huy Vĩnh
21-03-2019, 02:22:40
Lớp Pre-IELTS này học chiều thứ Bảy từ 3:00 - 6:00 PM.
Nguyễn Đức Hướng
22-03-2019, 04:32:37
Giờ muốn đăng ki thì làm sao thầy
Huy Vĩnh
22-03-2019, 04:32:37
Đơn giản. Em phone số (08) 6258 1035 để đăng ký dùm thầy.
Nguyễn Đức Hướng
23-03-2019, 04:33:35
Da em cảm ơn thầy.
Huy Vĩnh
23-03-2019, 04:33:35
You're welcome.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề