Tiểu luận chuyện chưa kể Nộp từ thứ 2 giờ mới dám nói vì hôm trước vẫn đi chụp tối về xuyên đêm viết tiểu luận cảm giác mình thần kinh thép k chịu được mà cái đề khiến mình đi tìm Tạp chí Phật học điều chưa 1 lần dám nghĩ tới v v công nhận đọc xong chả hi

Tiểu luận, chuyện chưa kể =))) Nộp từ thứ 2, giờ mới dám nói, vì hôm trước vẫn đi chụp, tối về xuyên đêm viết tiểu luận, cảm giác mình thần kinh thép k chịu được =))) mà cái đề khiến mình đi tìm Tạp chí Phật học- điều chưa 1 lần dám nghĩ tới :v :v công nhận, đọc xong chả hiểu mình đọc cái gì Năm nhất làm tiểu luận các kiểu mất gần tháng, sang năm 2 mất 1 đêm chưa trừ hao :v :v Xin lỗi bố mẹ, con nộp vào Báo truyền hình rồi :3 :3
06/04/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề